Home / čítania / O pravej úcte k Panne Márii. Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

O pravej úcte k Panne Márii. Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii
znamenalo obrat v mojom živote.
Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta
neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi
a neupierala mu jeho oprávnené miesto,
ale keď som prečítal traktát od Grigniona
z Montfortu, zistil som, že je to inak.
Náš vnútorný vzťah k Božej Matke
je výsledkom nášho začlenenia sa
do Kristovho tajomstva.

Ján Pavol II.

Na stiahnutie: O_pravej_ucte_k_Panne_Marii

O pravej úcte k Panne Márii – Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Autorita sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu a jeho učenia Cirkev potvrdila predovšetkým kanonizáciou autora a prijatím jeho učenia. Ba ešte prebieha proces, aby bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi. O pravej úcte k Panne Márii, ktoré teraz predkladáme slovenskému čitateľovi, je dielom duchovnej zrelosti autora, jeho vznik sa datuje niekedy …

Read More »