Home / čítania

čítania

Hladaj pokoj a zotrvaj v nom – J.Phillipe. časť

A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj (Kol 3,15) Skúsenosť vám ukáže, že pokoj, ktorý rozmnoží vo vašej duši milosrdenstvo, lásku k Bohu a blížnemu, ja najpriamejšia cesta k večnému životu. Juan de Bonilla, XVI. st.             Naša doba je dobou zmätku a nepokoja. Táto tendencia, taká zjavná v každodennom živote súčasného človeka, sa veľmi často …

Read More »