Home / čítania

čítania

O pravej úcte k Panne Márii – Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Autorita sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu a jeho učenia Cirkev potvrdila predovšetkým kanonizáciou autora a prijatím jeho učenia. Ba ešte prebieha proces, aby bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi. O pravej úcte k Panne Márii, ktoré teraz predkladáme slovenskému čitateľovi, je dielom duchovnej zrelosti autora, jeho vznik sa datuje niekedy …

Read More »

Hladaj pokoj a zotrvaj v nom – J.Phillipe. časť

A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj (Kol 3,15) Skúsenosť vám ukáže, že pokoj, ktorý rozmnoží vo vašej duši milosrdenstvo, lásku k Bohu a blížnemu, ja najpriamejšia cesta k večnému životu. Juan de Bonilla, XVI. st.             Naša doba je dobou zmätku a nepokoja. Táto tendencia, taká zjavná v každodennom živote súčasného človeka, sa veľmi často …

Read More »