Home / Książki / Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

1. Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w świecie panować.
2. Maryja prowadziła życie ukryte, dlatego przez DuchaŚwiętego i Kościół zwana jest Alma Mater: Matkąukrytą i tajemniczą. Pokora Jej była tak głęboka, że nie miało dla Niej większego powabunic, jak tylko prowadzić życie ukryte przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, abybyć znaną tylkoBogu.
3. Bóg wysłuchał zanoszonych do Niego próśb, o życie ukryte, ubogie i pełne upokorzeń, i w dobroci swojej zasłonił przed wzrokiem ludzkim Jej Poczęcie i Narodzenie, tajemnice Jej życia, Jej Zmartwychwstanie i Wniebowzięcie. Nawetrodzice nie znali Jejdobrze:aniołowie zaś często pytali siebie nawzajem:Quae est ista?1 Kim jest Ta? Albowiem i przed nimi Ją ukrył Najwyższy ukrył;a jeśli czasem odsłaniał im rąbek tajemnic, to jeszczewiększe wspaniałości przed nimi ukrywał.

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej (PDF)