Home / Dokumenty / Egzorcysta – drugie spotkanie z o. Gabrielem Amorthem (z błogosławieństwem dla oglądających)

Egzorcysta – drugie spotkanie z o. Gabrielem Amorthem (z błogosławieństwem dla oglądających)

Chwalebny Wodzu niebieskich zastępów, św. Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko Zwierzchnościom i Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli. Ciebie Kościół święty czci jako stróża i patrona, tobie Pan oddał w opiekę dusze odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już nie mógł zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed oblicze Najwyższego. Niech rychło nam okaże swoje miłosierdzie. Pochwyć smoka, starodawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związawszy go, strąć do piekieł, by już więcej nie zwodził narodów.

Egzorcyzm
W imię Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana, za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy, Bożej Rodzicielki Maryi, św. Michała Archanioła, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich Świętych, przystępuję do odparcia ataków diabelskiej przewrotności.

Psalm 68 [67] /odmawia się na stojąco/
Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,
pierzchają przed Jego obliczem ci,
którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany,
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu,
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

Oto Krzyż Pana, uchodźcie Jego przeciwnicy.
Zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida.

Panie, niech Twoje miłosierdzie okaże się nad nami.
Bo w Tobie pokładamy nadzieję.

Wyklinam cię i wypędzam, wszelki duchu nieczysty, wszelka mocy ciemności, wszelka napaści piekielnego nieprzyjaciela, wszelki diabelski legionie i wrogi zastępie. W imię i mocą naszego Pana, Jezusa + Chrystusa, wynieś się i uciekaj od Kościoła Bożego, od dusz stworzonych na obraz Boga i odkupionych drogocenną Krwią Bożego Baranka +.

Przewrotny wężu, nie waż się więcej zwodzić ludzi, prześladować Kościół Boży ani uderzać i przesiewać jak pszenicę Bożych wybrańców.

+ Ty owładnięty niepohamowaną pychą, ośmielasz się upodabniać do Boga Najwyższego.

Rozkazuje ci Bóg Ojciec +,
rozkazuje ci Syn Boży +,
rozkazuje ci Bóg Duch Święty +,
Rozkazuje ci Chrystus, odwieczne Słowo Boże, które stało się ciałem +.

Chrystus, który dla zbawienia ludzkości, zgubionej przez twoją nienawiść, uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci; który swój Kościół zbudował na mocnej skale, obiecał, że bramy piekielne go nie przemogą i że w nim pozostanie po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Rozkazuje ci sakrament + Krzyża i moc wszystkich chrześcijańskich misteriów wiary. Rozkazuje ci chwalebna Bogarodzica Dziewica Maryja +, która od pierwszej chwili swego niepokalanego Poczęcia swą pokorą zmiażdżyła twoją pełną pychy głowę.

Rozkazuje ci wiara Świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich innych Apostołów +.

Rozkazuje ci krew Męczenników i nabożne wstawiennictwo wszystkich Świętych +.

Nakazuję ci przeto, diabelska mocy, przez Boga + żywego, przez Boga + prawdziwego, przez Boga + świętego, przez Boga +, który tak umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, uniknął zguby i osiągnął życie wieczne. Przestań zwodzić ludzi i wsączać im truciznę, której skutkiem jest wieczne potępienie. Przestań szkodzić Kościołowi i zarzucać pęta na jego wolność.

Uchodź, szatanie, ojcze kłamstwa, wrogu ludzkiego zbawienia. Ustąp miejsca Chrystusowi, w którym nie znalazłeś nic swego. Ustąp miejsca jednemu, świętemu, powszechnemu i apostolskiemu Kościołowi, który Chrystus nabył dla siebie Krwią swoją. Ugnij się pod wszechmocną prawicą Boga, niech cię przerazi i odpędzi wezwanie przez nas świętego imienia Jezusa, przed którym drżą mieszkańcy otchłani, któremu poddane są Moce nieba, Potęgi i Panowania, którego Cherubini i Serafini wychwalają nieustannie hymnami uwielbienia, śpiewając: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów.

Panie, wysłucha modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże niebios, Boże ziemi, Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Patriarchów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże Męczenników, Boże Kapłanów, Boże Dziewic, Boże wszystkich Świętych, Boże, który posiadasz moc, aby obdarować życiem po śmierci i odpoczynkiem po trudach. Nie ma innego Boga prócz Ciebie i nie może być równego Tobie. Stwórco istot widzialnych i niewidzialnych, Twojemu królestwu nie będzie końca. Pokornie błagamy Twój majestat: wyzwól nas swoją potęgą spod wszelkiej przemocy, podstępu i niegodziwości duchów piekielnych i zachowaj nas w swojej opiece. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Uwolnij nas, Panie, od sideł szatańskich!

Aby Twój Kościół był wolny w Twej służbie
Ciebie prosimy, wsłuchaj nas, Panie.

Abyś raczył upokorzyć nieprzyjaciół świętego Kościoła
Ciebie prosimy, wsłuchaj nas, Panie.

Download PDF

Check Also

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny (audiobook)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *